CERAVITAL vo výžive a kŕmení prasníc

07.11.2013 - viac mlieka a vyššia hmotnosť pri odstave


Logo CERAVITAL

Aktuálny vývoj reprodukcie a mliečnej úžitkovosti prasníc predstavuje vysoké nároky na výživu a kŕmenie. Na zabezpečenie dostatočnej výživy musia dojčiace prasnice prijať veľké množstvo krmiva. Pridaním  fermentačného produktu CERAVITAL možno zvýšiť využiteľnosť živín kŕmnej zmesi. Prasnice majú tak k dispozícii okrem vyššieho obsahu živín aj  viac energie na produkciu mlieka, čo sa odráža v zvýšenej hmotnosti odstavených prasiat.

 

Výsledky pokusov potvrdili, že pridanie  CERAVITALu do kŕmnej zmesi pre prasnice zvýšilo hmotnosť odstavných prasiatok až o 6 kg. To zodpovedá zvýšeniu množstva mlieka na prasnicu a deň viac ako o 1 kg. Zároveň došlo k zlepšeniu  konzistencie  výkalov.

 

Na základe pozitívnych výsledkov sa  CERAVITAL používa pre prasné a dojčiace prasnice v minerálnych krmivách SCHAUMALAC Z 40 SPEZIAL CV ATG a SCHAUMALAC Z 60 SPEZIAL CV ATG. Podporu pri výbere vhodného minerálneho krmiva a zostavení kŕmnej zmesi získate u odborných poradcov alebo priamo v centrále  firmy SCHAUMANN:

 

SCHAUAMNN SLOVENSKO, spol. s r.o.

Černyševského 26

851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6241 0345

fax: +421 2 6241 0348

e-mail: schaumann@schaumann.sk

www.schaumann.sk

k stiahnutiu - CERAVITAL

logo Ceravital

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348