AMINOTRACE - Kvantový skok vo výžive

Vo výžive zvierat sa cheláty aminokyselín využívajú čoraz viac. Výskumná spoločnosť ISF Schaumann Forschung vyvinula v spolupráci s Technickou univerzitou v Clausthale novú skupinu účinných látok AMINOTRACE.

 

Pomocou organicky viazaných stopových prvkov AMINOTRACE je možná presná a cielená výživa zvierat. Potvrdzujú to aj mnohé kŕmne pokusy. AMINOTRACE zlepšuje vstrebávanie stopových prvkov v porovnaní so stopovými prvkami z anorganických zlúčenín a zvyšuje úžitkovosť. Z dôvodu lepšej využiteľnosti je tiež možné znížiť ich absolútny obsah v minerálnych krmivách.

 

Pritom je dôležitá presne definovaná kvalita zlúčenín stopových prvkov. To si vyžaduje riadený a bezpečný výrobný proces. Spoločnosť SCHAUMANN vyvinula chemicko-fyzikálny proces, ktorý poskytuje požadované vysokoúčinné zlúčeniny stopových prvkov.

 

Spoločnosť SCHAUMANN pred niekoľkými rokmi začala vyrábať glycináty medi, mangánu, zinku a železa. V súčasnosti prebieha aj výroba unikátneho AMINOTRACE bis-lyzinátu medi a zinku, ktoré pozostávajú z komplexnej zlúčeniny kovového iónu (v tomto prípade medi alebo zinku) a dvoch ligandov (lyzínu).

 

Ďalšie informácie získate u odborných poradcov alebo priamo v centrále  firmy SCHAUMANN:

 

SCHAUAMNN SLOVENSKO, spol. s r.o.

Černyševského 26

851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6241 0345

fax: +421 2 6241 0348

e-mail: schaumann@schaumann.sk

www.schaumann.sk

obrázky k stiahnutiu – AMINOTRACE

AMINOTRACE-bis_lyzinát (zinok)
AMINOTRACE-bis_lyzinát (meď)

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348