Aktuálne správy

Relaunch loga firmy SCHAUMANN
05.11.2018

SCHAUMANN inovoval svoje logo pri príležitosti 50. výročia existencie loga a 80. výročia spoločnosti SCHAUMANN.

Nový koncept minerálnych krmív pre ošípané
17.10.2018 - Tri jasne štruktúrované produktové línie minerálnych krmív

Spoločnosť SCHAUMANN zreorganizovala produktový koncept pre prasnice, prasiatka a výkrmové ošípané a zaviedla tri jasne štruktúrované produktové línie minerálnych krmív.

MiZi - spoločník v chove prasiat
17.10.2018 - Mikronizovaný oxid zinočnatý

Praktické pokusy s inovatívnou účinnou látkou  firmy  SHAUMANN MiZi z mikronizovaného oxidu zinočnatého poukazujú na veľmi sľubné výsledky.

Odchov teliat – vyššie denné prírastky pomocou Aminotrace - bis lyzinátov
25.10.2017 - Nové výsledky pokusu potvrdzujú účinok

SCHAUMANN používa výhradne nové bis-lyzináty medi a zinku vo všetkých náhradkách mlieka. Inteligentná a moderná kombinácia doplnkových látok podporuje odchov vysokoúžitkových a zdravých jedincov.

BONSILAGE SPEED G – Praktické výsledky potvrdzujú merateľne rýchlejšiu fermentáciu silážnej hmoty
04.07.2017 - 

BONSILAGE SPEED G dokázal, že táto jedinečná kombinácia kmeňov mliečnych baktérií, obsahujúcich Lactobacillus diolivorans, zaručuje merateľne rýchlejšiu fermentáciu silážnej hmoty.

Merateľne vyššia kvalita krmiva
21.03.2017 - 

Nový koncept BONSILAGE BASIC, SPEED a FIT vďaka špeciálnym kmeňom baktérií mliečneho kvasenia ponúka vhodný silážny konzervant pre každú oblasť silážovania.

CERAVITAL vo výžive a kŕmení prasníc
07.11.2013 - viac mlieka a vyššia hmotnosť pri odstave

Pridaním  fermentačného produktu CERAVITAL možno zvýšiť využiteľnosť živín kŕmnej zmesi.

SCHAUMANN SLOVENSKO

Tel. +421 2 6241 0345

Fax +421 2 6241 0348