Tradičné semináre RUMIVITAL TOUR

07.02.2019 - 5.03.2019


08:30    prezentácia
09:00    RUMIVITAL - ÚČINOK OVERENÝ AJ NA SLOVENSKU
Mag. Martin Kráčmar, SCHAUMANN SLOVENSKO

 

09:15    FERMENTÁCIA A KVALITA SILÁŽE – MÝTY A FAKTY
MVDr. Marek Krempaský, PhD., SCHAUMANN SLOVENSKO

 

10:30    PARATUBERKULÓZA – PRINCIPY ŘEŠENÍ A EKONOMIKA**
MVDr. Kamil Kovařčík, PhD., Výzkumný ústav vet. lékařství

 

11:30    REPRODUKCIA DOJNÍC ... AKÁ JE PRAVDA?
Ing. Marian Nagy, SCHAUMANN SLOVENSKO

 

12:30    VYHODNOTENIE KVALITY SILÁŽÍ ZO SEZÓNY 2018
13:00    obed

 

Tím poradcov SCHAUMANN SLOVENSKO sa teší na Vašu účasť!

 

ING. MARIAN NAGY
•    9 rokov poradca v chove dojníc
•    2 roky riaditeľ živočíšnej výroby v holdingu s chovom 6 tisíc ks dobytka
•    13 rokov zootechnik, z toho 7 rokov v AgroContract mliečna farma, Jasová

 

MVDR. MAREK KREMPASKÝ, PHD.
•    9 rokov poradca vo výžive zvierat, v silážovaní krmív a v produkčných ochoreniach dojníc
•    veterinárna prax v mliekových chovoch dojníc s ťažiskom na prevenciu a skoré riešenie ochorení
•    postgraduálne štúdium PhD. zamerané na prevenciu metabolických ochorení dojníc a kvalitu krmív
•    štúdijno-pracovné stáže na špičkových pracoviskách a univerzitách v USA a Nemecku
•    špecializácia na CNCPS model formulácie kŕmnych dávok a hodnotenie krmív

 

MVDR. KAMIL KOVAŘČÍK, PHD.
•    vedúci pracovnej skupiny a akreditovaného skúšobného laboratória pre ochorenia HD
•    vytvoril certifikovanú metodiku ozdravovania od IBR, BVD a paratuberkulózy HD
•    v súčasnosti pracuje na certifikačnom programe pre paratuberkulózu HD v ČR
•    v spolupráci s firmami vytvoril niekoľko diagnostických súprav a vakcín pre hospodárske zvieratá

 

 

TERMÍNY A MIESTA

    07. 02. 2019    štvrtok    Kráľov Brod    sídlo Agrostaar KB, Hlavná 2

    12. 02. 2019**    utorok    Bardejov    Hotel Alexander, kúpele
    13. 02. 2019**    streda    Prešov    Hotel Šariš Park, Veľký Šariš
    14. 02. 2019**    štvrtok    Veľká Lomnica    Hotel Agro, Tatranská 199

    19. 02. 2019**    utorok    Hruštín    Agrohotel Tri brezy, Črchľa 396
    20. 02. 2019**    streda    Smolenice    Zámok
    21. 02. 2019**    štvrtok    Lipt. Mikuláš    Hotel Jánošík, Jánošíkovo nábr. 1

    05. 03. 2019    utorok    Vranov n/T    Hotel Patriot, ul. B. Nemcovej

 

 

 

 

pozvánku nájdete tu