Tradičné semináre s ÀLEX BACH

28.03.2019 - štvrtok


ÀLEX BACH

 

• profesor na ICREA a IRTA v Španielsku

• výskum fyziológie a metabolizmu prežúvavcov a vplyvu výživy a manažmentu

• prednášal na viac ako 125 medzinárodných kongresoch
• autorom viac ako 200 článkov, kníh či publikácií 

• členom redakčnej rady viacerých vedeckých časopisov

 

08:30 prezentácia

09:00 KREMPASKÝ: FERMENTÁCIA A KVALITA SILÁŽE – MÝTY A FAKTY
09:30 BACH: ODCHOV TELIAT A JALOVÍC PRE OPTIMÁLNU ŽIVOTNÚ ÚŽITKOVOSŤ
11:00 BACH: VÝŽIVA A MANAŽMENT DOJNÍC V TRANZITNOM OBDOBÍ

12:30 obed

 

pozvánku nájdete tu